Lokalt arbejdsmiljøudvalg (LAMU)

Udvalget medlemmer

LSU og LAMU har personoverlap, således at det fungerer som samlet organ.

LAMU har 2 medlemmer, bestående af en ledelsesrepræsentant og en medarbejderrepræsentant. Ledelsesrepræsentanten er ledelsens repræsentant i LSU og medarbejderrepræsentanten er en af medarbejderrepræsentanterne i LSU.