Ny medarbejder?

Velkommen som ny medarbejder ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier. Vi håber, denne side kan være behjælpelig med at introducere dig til forholdene på centret.

Når du starter på centret, får du tildelt et kontor og en e-mail. På din første arbejdsdag bør du også blive introduceret til centerlederen, din teamleder, vores studiekoordinator og sekretariatet.  

Det er vigtigt for os, at du falder godt til og føler dig godt tilpas på vores arbejdsplads. Helt basalt handler det også om små ting som at vide, hvornår der er alarm på bygningerne, hvor du kan parkere, hvornår der er sociale arrangementer mv. Derfor har vi nedskrevet, hvilke forhold der er gældende på centret. Hvis du er i tvivl om noget eller mangler noget, er du altid velkommen til at spørge en af dine kolleger. 

Ansættelsesforhold

Her har vi samlet en liste med links til de vigtigste sider på medarbejderportalen, der vedrører dine ansættelsesforhold: 

Find yderligere information om personale- og ansættelsesforhold på fakultetets medarbejderside eller i vores velkomstpjece.

Administrative systemer

Adgang til selvbetjeningen og WAYF

Selvbetjeningen (mit.au.dk) tilbyder en række services, herunder:

 • Oprettelse/ændring af e-mail-adresse
 • Feriestatus
 • Adgang til Blackboard
 • Mulighed for at skifte adgangskode
 • Adgang til forskningsfondens ansøgningsskemaer

På Selvbetjeningssiden kan du også tilgå WAYF (Where Are You From), der er et forbindelsesled mellem dit login på Aarhus Universitet (eller en anden uddannelsesinstitution) og eksterne web-tjenester.

Det betyder, at du kan bruge dit brugernavn og din adgangskode fra mit.au.dk til at få adgang mange steder. På siden medarbejderservice kan du finde de hyppigst benyttede administrative indgange for de ansatte på Aarhus Universitet.

PURE (PUblication and REsearch platform)

PURE er et registreringssystem med tre hovedfunktioner: 

 • Præsentation af alle medarbejdere med CV, foto, træffetider og evt. anden information
 • Registrering af publikationer, forskningsområder og aktiviteter – for videnskabelige medarbejdere; hvis AC-medarbejdere på centret publicerer, registreres disse også i PURE
 • Information om forskeres forskningsområder til opslagsværket Find en forsker.

Find login og vejledning til PURE.

Videnskabelige medarbejdere har pligt til løbende at registrere publikationer og aktiviteter og opfordres stærkt til at vedligeholde CV og andre faciliteter i PURE.

AC-TAP opfordres tilsvarende at vedligeholde CV og andre oplysninger i PURE.

Alle medarbejdere kan få taget medarbejderfoto hos AU Foto – find tid og sted her.

VIP-O-Matic

VIP-O-Matic er et administrativt system, for det videnskabelige personale, til budgettering af den arbejdstid, der ligger ud over forskning og vidensudveksling. Det vil sige al undervisning, eksamen, vejledning og administration samt frikøb pga. forsknings- og udviklingsaktiviteter. Efter hvert semester modtager underviserne en opgørelse til gennemsyn og godkendelse.

På CUDiM bruges VIP-O-Matic også til at budgetterer faglige AC-TAP’ers arbejdstid i forbindelse med deltagelse i faglige aktiviteter.

Sekretariatet og koordinatorerne står for registrering af timerne i VIP-O-Matic. 

Oplysninger om gældende arbejdstidsaftale, timenormer, relevante arbejdsopgaver og login ses her.

Outlook

Universitetets fælles mail- og kalendersystem er Outlook. Ved ansættelse oprettes en mailadresse, og en vejledning til login fra AU IT tilsendes den nye medarbejder.

Det er universitetets politik, at medarbejderne skal have adgang til at se hinandens kalender, og at man besvarer mødeindkaldelse via kalenderen. Det letter planlægning af møder mv.

Alle medarbejdere opfordres til at registrere aktiviteter i kalenderen, særligt bedes man angive i kalderen, hvis man ikke er til stede på arbejdspladsen inden for almindelig arbejdstid, og hvordan man kan træffes.

Se vejledning til Outlook - PC

Se vejledning til Outlook - MAC

Du finder centrets maillister ved at skrive #TDM i den globale adresseliste. Læs mere om maillister her.

Bygninger og lokaler

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier er placeret i Nobelparken i Aarhus. Nærmere bestemt på 6. sal i bygning 1483. Derudover har vi lokaler på Campus Emdrup

Alle bygninger i både Nobelparken og Campus Emdrup er åbne hverdage fra kl. 07.30-18.00. Uden for dette tidspunkt anvendes nøgler og adgangskort. Du bestiller dit adgangskort hos sekretariatet. Kontakt Bente Jønshøj.

Spisesteder

I bygning 1481 finder du Nobelkantinen, der har følgende åbningstider:

 • Mandag-torsdag: 08:00-15:00
 • Fredag: 08:00-14:00

I forlængelse af Nobelkantinen ligger Nobels Café og Deli, der har følgende åbningstider:

 • Mandag-fredag: 07:30-18:30
 • Lørdag-søndag: Lukket 

Campus Emdrup finder du kantinen i Bygning C (7213).

Mødelokaler

Indsæt information om de mødelokaler vi har og hvordan man booker dem

Fredagsbarer og udlån af lokaler på AU

Medarbejdere og studerende ved Aarhus Universitet kan låne Arts' lokaler til afholdelse af arrangementer, såfremt disse arrangementer er medarbejder-/studierelevante. Find yderligere information vedrørende lokalelån her.

 

Undervisning

Centret har ikke noget studienævn og uddannelsesnævn, men flere af centrets medarbejdere underviser på kurser primært på IKK (Institut for Kommunikation og Kultur). Er du ansat til at undervise, foregår undervisningen i forskellige bygninger i området. Som ny underviser er du meget velkommen til at trække på tidligere underviseres erfaringer og materiale.

Planlægningen af undervisning sker ved Arts Studier. Alle uddannelser har faste kontaktpersoner i studieadministration.

Når de studerende er blevet tilmeldt det kommende semesters undervisning, bliver der udarbejdet skemaer for de enkelte uddannelser. Når planlægningen er færdig i slutningen af hhv. juni og december, kan du finde din personlige timeplan med oplysning om tidspunkt og lokale her: Timeplaner.

Har du brug for at ændre tidspunktet for en enkelt undervisningsgang eller reservere et undervisningslokale til ekstra undervisning skal du kontakte hhv:

Det er vigtigt at give besked, hvis du ikke benytter et reserveret lokale, så de studerendes skema bliver retvisende.

Alle eksamensresultater registreres af eksaminator og censor i onlinesystemet, STADS-VIP.

Praktisk information om undervisning og eksamen kan ofte findes på studieportalen for de studerende på Arts.

Flere oplysninger

Hvis du vil vide mere om forholdene vedr. undervisning kan du læse mere på medarbejderportalen.

Sociale arrangementer og foreninger

CUDiM's festforening

Vi har en festforening, der arrangerer den årlige sommerfest og den årlige julefrokost. Derudover arrangerer de løbende fredagsbarer og andre sociale sammenkomster og udflugter. Kontakt Anders Hjortskov Larsen for mere information.

Arts personaleforening 

Personaleforening Arts ønsker at fremme et fællesskab blandt medarbejdere på Arts – på tværs af interesser, faglige skel, institutter og administrationscenter. Foreningen arrangerer løbende forskellige faglige, kulturelle og sociale arrangementer. Læs mere om Arts personaleforening.