Sygdom og andet fravær

For alle medarbejdere på CUDiM

Som medarbejder er du berettiget til fravær, hvis du er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Du kan også være berettiget til fravær, hvis du skal til lægehenvist behandling i sundhedssystemet, til læge eller tandlæge. Fravær i forbindelse med sygdom meldes til Bente Jønshøj.

I forbindelse med sygdom og andet fravær udfyldes en fraværsblanket, som herefter indleveres til Sekretariatet. 

Udover egen sygdom er der forskellige situationer, hvor du som medarbejder kan være berettiget til fravær fra arbejdet, eksempelvis sygdom i din familie. Du kan læse mere om AU's generelle retningslinjer for sygdom og andet fravær her.