Forskningsforum

I Forskningsforum deltager alle med forskningsforpligtelse samt koordinatorerne for indsatsområderne.

Forskningsforum svarer til institutternes forskningsudvalg og som sådan skal der behandles spørgsmål, der rejses af fakultet eller andre.

Forskningsprogrammet er den faglige ramme for de medarbejdere, der er en del af forskningsprogrammet. Da langt de fleste VIP-medarbejdere på centret forventes at være en del af centrets forskningsprogram, vil møderne i FF have to dele, en forskningsudvalgs-del (FU) og en forskningsprogram-del (FP). Begge dele af mødet varetages af Forskningsprogramlederen, som også er formand for forskningsudvalget. Der skrives et samlet referat af de punkter på mødet, som det er relevant at tage referat af.