Centerforum

Centerforum ved Undervisningsudvikling og Digitale Medier er et rådgivende organ for centerlederen, og det består af alle medarbejdere med undtagelse af centerets studentermedhjælpere. Det har til opgave at sikre idéudvikling, kvalitet, gennemsigtighed og legitimitet i alle beslutninger og akademiske spørgsmål. Samtidig skal centerforummet sikre centrets faglige og sociale identitet. 

På Arts er der et institutforum på hvert af de tre institutter og et centerforum på CUDiM. Sigtet med foraene er at inddrage medarbejdere og studerende i beslutninger om akademiske spørgsmål.

Institut- og centerforaenes funktionsperiode er 4 år, og der afholdes mindst to møder årligt. Centerforum er et formelt organ, og det skal derfor have en forretningsdagsorden, en mødeleder, og der skal skrives referater af møderne.

Centerforum (CF) omfatter fremadrettet medarbejdermødet (MM). Det betyder at: 

  • Medarbejdermøder har en formel CF-del og en mere uformel MM-del.
  • CF-delen har forretningsorden og der tages beslutningsreferat af denne del.
  • MM-delen af mødet tages der kun referat af, når det besluttes.
  • CF har en næstformand og næstformanden er med til at planlægge CF-delen af medarbejder­møderne; typisk tages dagsorden til CF-mødedelen op på et CL-møde og næstformanden deltager i diskussionen af dette punkt.
  • Indsatsområderne har på skrift ansvaret for at tilrettelægge MM-delen af mødet.
  • Der planlægges afholdt 3 CF-/MM-møder pr. semester, således at hvert indsatsområde har ansvaret for MM-delen en gang i hvert semester.