Datasikkerhed (GDPR)

Som ansat på Aarhus Universitet skal du muligvis håndtere personoplysninger. Når du arbejder med personoplysninger, er det vigtigt, at du følger lovgivningen på området. Her på siden kan du finde information om GDPR, og hvad du skal gøre for at passe på personoplysninger.

Personoplysninger er enhver form for information, som kan identificere en person. Når du arbejder med personoplysninger, er det vigtigt, at det sker i overensstemmelse med databeskyttelsesdirektivet, som trådte i kraft i maj 2018.

Forordningen stiller krav til hvordan personoplysninger behandles, hvornår personoplysninger må indsamles, og hvilke særlige følsomme personoplysninger, der kun undtagelsesvis må indsamles. Typisk kræver behandling af personoplysninger samtykke, da der kræves størst muligt hensyn til den registredes rettigheder og interesser.

Databeskyttelse

Betegnelsen "databeskyttelse" beskriver både det forhold, at enhver har ret til beskyttelse af sine personoplysninger, og at enhver, der behandler personoplysninger om andre i ikke-privat sammenhæng, er forpligtet til at iagttage disse rettigheder og til at beskytte personoplysningerne. 

Kilde: Datatilsynet

Du kan læse om datasikkerhed i forbindelse med forskning og eksternt samarbejde på Arts' side om Research Datamanagement. Du kan også læse om Databeskyttelse (GDPR) på Aarhus Universitets medarbejderside. Her finder du gennerelle oplysninger og konkrete retninglinjer til bl.a.: