Du er her: AU Om AU  Søg praktisk information D-I Ferieafholdelse CUDiM

Ferieafholdelse CUDiM

Vedr. ferieafholdelse i ferieåret 2016/17

For alle medarbejdere på CUDiM

Ferietiden nærmere sig og jeg skal derfor nu meddele tidspunkt for ferieplanlægning og -varsling af ferieåret 2016/2017. Alle bliver registreret med følgende:

Ferie:

Ÿ   4 uge i juli (uge 27-30 inkl.)

Ÿ   1 uge omkring jul og nytår (23., 27., 28., 29., og 30. december 2016)

Særlige feriedage:

Ÿ   2 dage i efterårsferien (uge 42)

Ÿ   3 dage før påske (10.-12. april 2017)

Ferietidspunkterne betragtes herefter som fastlagt. Alle skal afholde mindst 3 uger ferie inden den 1. oktober 2016 (jf. Ferieloven). Ferien skal placeres under hensyn til arbejdsopgaverne, dvs. hvis en større del placeres i semestermånederne skal det aftales med nærmest leder.

Alle kan flytte deres ferie indtil en måned før ferien afholdes (dog skal ferieloven overholdes), men man kan ikke undlade at placere den. Flytning af ferie sker ved at kontakte Bente Jønshøj (bjonshoj@tdm.au.dk).

Hvis de særlige feriefridage ikke er planlagt afholdt eller afholdt senest 31. december 2016, varsles det allerede nu, at disse skal afholdes i perioden 10. – 12. april 2017 og den 18. – 20. april 2017, således at de er afholdt senest den 30. april 2017. Herefter håndteres de som de øvrige feriedage.

I henhold til ferieloven kan der indgås aftale med ens personaleleder om overførsel af det antal feriedage, der ligger ud over 20 dage (den 5. ferieuge) til det efterfølgende ferieår 2017/18. Aftale om overførsel skal laves med centerlederen senest den 30. september 2016. Overførte feriedage skal altid afvikles forud for ordinære feriedage. Det er normalt ikke muligt at overføre flere end 5 feriedage og det kan kun ske efter aftale med centerlederen. Ansøgning sendes til Bente Jønshøj senest den 1. januar 2017.

Der kan ligeledes indgås aftale om overførsel af ikke afholdte særlige feriedage (dog højst 5 særlige feriedage) til det efterfølgende ferieår 2017/18. Aftale om overførsel af særlige feriedage skal aftales med centerlederen senest 31. december 2016, og det vil kun ske, hvis der er en ekstraordinær situation. Ansøgning sendes til Bente Jønshøj senest den 1. december 2016.

De særlige feriedage bliver som udgangspunkt ikke udbetalt med mindre det ikke har været muligt at afvikle disse (f.eks. pga. barsel/sygdom/fratræden) og det kan kun ske efter aftale med centerlederen.

Alt ferie og særlige feriedage bliver registreret i AUHRA. Det er nu muligt at se egne ferieregistreringer på mit.au.dk

Sekretariatet vil udarbejde en sommerferieplan for perioden 4. juli - 2. september 2016, så alle ved, hvem der er i ”huset” hvornår. Hvis sommerferien afholdes på andre tidspunkter end uge 27-30, skal Bente Jønshøj have besked om dette senest den 1. juni 2016.

Hvis I har andre aktiviteter ud af huset i juli-august (konference o.l.) bedes I også give Bente besked om dette senest den 1. juni 2016.

Venlig hilsen

Arne Kjær

Centerleder

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

12. februar 2016

52458 / i29