Du er her: AU Om AU  Aktuelt-Kollega Nyhed

Jeg hedder Helle Meibom Færgemann

Jeg er ansat som udviklingskonsulent

05.10.2015 | Maja Maria Nielsen

Hvad går dit job ud på?

Overordnet beskæftiger jeg mig med at udvikle, tilrettelægge, afholde og evaluere entreprenørskabsundervisning både for studerende og undervisere. Det kan godt føre andre ting med sig som f.eks. projektledelse og mindre forskningsprojekter - en afveksling jeg sætter pris på. Derudover er jeg spændt på, hvilke andre felter jeg på længere sigt bliver involveret i her på CUDiM.

Hvad optager dig lige nu på jobbet? 

Profilfaget i entrepreneurship er et meget procesorienteret fag, hvorfor løbende feedback samt den afsluttende evalueringsform er meget central. For at optimere disse elementer yderligere, har jeg sammen med Sarah Robinson søgt om midler fra Fonden For Entreprenørskab til et mindre projekt.
I det hele taget er meget af min og mange andre underviseres entreprenørskabsundervisning meget procesorienteret, hvilket stiller ret store krav om ressourcekrævende feedbackprocesser. Derfor kunne jeg godt tænke mig at arbejde mere generelt med mulige løsninger på denne udfordring.
Derudover er jeg super spændt på, hvad det store E3U-projekt fører med sig.

Hvad ved dine kollegaer ikke om dig?

Den korte historie om 1 mand, 2 drenge (på 5 og 9 år), 5 fisk og et hus et stenkast fra CUDiM er jo ret ordinær, så lad os tage et kig i andre retninger:
Jeg er spejder på 33. år og har været "papirspejder" på nationalt og regionalt plan, men er nu fulgt med trenden og "gone local", så jeg passer spejderbiksen på Christiansbjerg.
Som barn måtte jeg ikke gå til ridning, så det roder jeg lidt bod på som voksen, p.t. ved at ride på et voksenhold på Skåde Rideklub. Det bliver man ikke specielt god af, men det er hyggeligt og min bedste egotid.
Tjoh så kan jeg godt lide god mad, kage/slik og Pepsi Max, men det er vist ingen hemmelighed...

 

 

Navne
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 08.11.2016